wall
H U I S D I E R
centraal meldpunt voor Vlaanderen

Auteursrechten

Algemeen

Zonder voorafgaande toestemming van de vzw BinnenBeest.be, mag u geen gebruik maken van de programmering, teksten, logo's, foto's, ..., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Dit geldt ook voor foto's, teksten en andere zaken die met de toestemming van de auteur op BinnenBeest.be geplaatst werden.

Berichten voor vermiste en gevonden dieren

Gezien de berichten beheerd worden door de gebruiker, heeft men steeds de mogelijkheid om de gegevens in een bericht aan te passen, of om een bericht te verwijderen. De vzw BinnenBeest.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten voor vermiste en gevonden dieren. Bovendien heeft de vzw BinnenBeest.be het recht om, als zij dit om welke reden dan ook nodig acht, een bericht aan te passen of van de website te verwijderen zonder kennisgeving aan de gebruiker.

Sociale media

Iedereen die een bericht op BinnenBeest.be plaatst, gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat dit bericht niet alleen op BinnenBeest.be zelf wordt getoond, maar ook verspreid wordt via sociale media.

Aan ons bezorgd

Indien een bezoeker ons foto's, teksten, of andere zaken bezorgt waarvan wij kunnen vermoeden dat deze bedoeld zijn om op BinnenBeest.be geplaatst te worden, gaan wij ervan uit dat de afzender over de nodige rechten beschikt en ons de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft om de bezorgde elementen op BinnenBeest.be te plaatsen en indien nodig aan te passen. De bezoeker heeft steeds het recht om de door hem of haar bezorgde elementen achteraf te laten aanpassen of van de site te laten verwijderen.

Links

Op BinnenBeest.be vindt u links terug naar andere websites. BinnenBeest.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van deze websites.

Back to Top