wall
H U I S D I E R
centraal meldpunt voor Vlaanderen
teruggevonden kat
naam
Grijstie
ras
Europese Korthaar
teruggevonden op
30 maart 2017
in
Kortrijk in de provincie West-Vlaanderen
het verhaal van Grijstie
Deze morgen stond ze er terug. Misschien hebben onze flyerkes geholpen en heeft iemand uit de buurt ze terug losgelaten.
Back to Top