huisdier
centraal meldpunt voor Vlaanderen

Zwerfkatten

Zwerfkatten hinderen de buurt door hun lawaai, uitwerpselen en geurhinder.
Bovendien neemt hun aantal snel toe. Ook de katten zelf hebben vaak geen prettig leven.
Honger, dorst en ziektes bedreigen hen, net als de gevaren van het verkeer.

Ga na of uw gemeente een programma heeft om zwerfkatten te steriliseren of castreren. Neem in dat geval contact op met uw gemeente.

Dankzij deze programma’s wordt het aantal nakomelingen beperkt gehouden. De kolonies zwerfkatten geraken onder controle en verdwijnen uiteindelijk.
Dit wordt reeds jaren succesvol toegepast in een groot aantal steden en gemeenten in ons land.

Back to Top